PN-EN ISO 16484-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 2: Sprzęt

Zakres

Wyszczególniono wymagania dla sprzętu dla wykonywania zadań w ramach systemów BACS. Podano określenia, definicje i skróty. Odniesiono się tylko do fizycznych urządzeń: stacji operatorskich i innych urządzeń systemowego interfejsu z człowiekiem, urządzeń dla funkcji zarządzania, urządzeń sterujących, stacji automatyzacji i sterowników do określonych zastosowań, urządzeń obiektowych i ich interfejsów; okablowania i połączeń pomiędzy urządzeniami, narzędzi projektowych i uruchomieniowych. Przedstawiono ogólny model systemu, do którego mogą pasować różnego rodzaju systemy BACS i ich połączenia (sieci BACS). Podano definicje 199 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16484-2:2005 - wersja polska
Tytuł Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 2: Sprzęt
Data publikacji 21-11-2005
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN ISO 16484-2:2004 [IDT]
ICS 91.040.01, 35.240.67