PN-EN ISO 16484-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Funkcje

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące ogólnej funkcjonalności i usług inżynierskich do osiągnięcia systemu sterowania i automatyzacji budynku. Zdefiniowano pojęcia, które powinny być używane w specyfikacjach i podano wytyczne dla dokumentacji funkcjonalności specyficznych systemów projektu/aplikacji. Wprowadzono szablon dla dokumentacji specyficznych funkcji instalacji/aplikacji, zwany listą funkcji BACS (omówionych w załączniku A). Przykład informacyjnego bloku funkcyjnego wyjaśnia metodę prezentacji przywoływanych funkcji w dokumentacji systemu

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16484-3:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Funkcje
Data publikacji 23-03-2007
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN ISO 16484-3:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16484-3:2005 - wersja angielska
ICS 91.040.01, 35.240.67