PN-EN ISO 16484-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu

Zakres

Określono ogólne zasady projektowania i realizacji systemów w celu zapewnienia ich kompatybilności z innymi systemami tworzącymi BACS. Przedstawiono następujące fazy działań wchodzące w skład projektowania i realizacji takich systemów: - definiowanie założeń projektowych, - projektowanie poszczególnych funkcji i specyfikowanie sprzętu, - instalowanie i uruchamianie systemów BACS, - sprawdzanie i przekazywanie. Przedstawiono również wymagania dotyczące dokumentacji realizacyjnej systemu oraz zakresu szkolenia. Niniejsza norma nie obejmuje spraw związanych z eksploatacją i obsługą

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16484-1:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu
Data publikacji 28-12-2012
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN ISO 16484-1:2010 [IDT], ISO 16484-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16484-1:2011 - wersja angielska
ICS 91.040.01, 35.240.67