PN-EN 15780:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zarówno do nowych, jak i istniejących systemów wentylacji i klimatyzacji, zawierając kryteria oceny czystości, procedury czyszczenia tych systemów. Walidacja skuteczności oczyszczania ma zastosowanie również do wyrobów, które odpowiadają EN 1505, EN 1506, EN 13053, EN 13180 i EN 13403, stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych dla ludzi, objętych zakresem działania CEN/TC 156. W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia normę EN 12097, która podaje wymagania dotyczące wymiarów, kształtu i umiejscowienia pokryw rewizyjnych do czyszczenia i obsługi sieci przewodów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15780:2011 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów wentylacji
Data publikacji 15-11-2011
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 15780:2011 [IDT]
ICS 91.140.30