PN-EN 1594:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1594:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Systemy dostawy gazu -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i użytkowania rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP większym niż 16 bar, przeznaczonych do przesyłania przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego. Elementy rurociągu są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych, łączone spawaniem, połączeniami kołnierzowymi lub mechanicznymi. Przyjęto temperaturę projektową od -40 stopni C do 120 stopni C włącznie. Uwzględniono rozmaite aspekty związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i zdrowia publicznego, w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej dostawy gazu. Podano definicje 44 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1594:2006 - wersja polska
Tytuł Systemy dostawy gazu -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 12-06-2006
Data wycofania 27-05-2009
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1594:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1594:2002 - wersja angielska
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1594:2009 - wersja angielska