PN-EN ISO 16106:2010 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 9001

Zakres

Podano wytyczne dotyczące zarządzania jakością przy wytwarzaniu, pomiarach i monitoringu typowych opakowań do towarów niebezpiecznych, dużych pojemników do przewozu luzem (IBCs) oraz dużych opakowań

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16106:2010 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 9001
Data publikacji 09-04-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN ISO 16106:2006 [IDT]
Dyrektywa 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
Zastępuje PN-EN ISO 16106:2006 - wersja angielska
ICS 13.300, 55.020