PN-EN ISO/IEC 15416:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania techniczne dotyczące badania jakości wydruku kodów kreskowych -- Symbole liniowe

Zakres

Opisano metodologię pomiaru charakterystycznych cech symboli kodów kreskowych i określono metodę oceniania tych pomiarów i wyprowadzania ogólnej oceny jakości symbolu. Podano informacje o możliwych przyczynach odchyleń od optymalnych ocen w celu pomocy użytkownikom w podjęciu odpowiednich działań korygujących. Podano 21 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 15416:2004 - wersja polska
Tytuł Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania techniczne dotyczące badania jakości wydruku kodów kreskowych -- Symbole liniowe
Data publikacji 03-12-2004
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN ISO/IEC 15416:2001 [IDT], ISO/IEC 15416:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 15416:2002 - wersja angielska, PN-EN 1635:1999 - wersja polska
ICS 01.080.50, 35.040.50