PN-ISO/IEC 15420:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wyszczególniono wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych znanej jako EAN/UPC. Wyszczególniono cechy symboliki EAN/UPC, kodowanie znaków danych, wymiary, tolerancje, algorytmy dekodowania i parametry określane przez aplikacje. Określono ciągi prefiksów Identyfikatora Symboliki dla symboli EAN/UPC. Zawartość danych i zasady rządzące użyciem tej symboliki znajdują się poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej; są one określone w GS1 General Specifications (patrz Bibliografia).

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 15420:2018-06 - wersja polska
Tytuł Technologia informatyczna -- Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych -- Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC
Data publikacji 15-06-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza ISO/IEC 15420:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 15420:2007 - wersja polska
ICS 01.080.50, 35.040.50