PN-EN 12798:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Transportowy system jakości -- Transport drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy -- Wymagania systemu zarządzania jakością uzupełniające EN ISO 9001 w zakresie bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Zakres

Określono wymagania systemu jakości, uzupełniające do zawartych w EN ISO 9001:2002, odnoszące się do zarządzania bezpieczeństwem w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych drogami, koleją i żeglugą śródlądową

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12798:2010 - wersja polska
Tytuł Transportowy system jakości -- Transport drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy -- Wymagania systemu zarządzania jakością uzupełniające EN ISO 9001 w zakresie bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
Data publikacji 17-03-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 12798:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12798:2007 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 13.300