PN-EN ISO 16106:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 9001

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące stosowania systemu zarządzania jakością w zakresie wytwarzania, mierzenia i monitorowania projektów certyfikowanych opakowań do towarów niebezpiecznych, dużych pojemników do przewozu luzem (IBC) i dużych opakowań. Niniejszy dokument nie zawiera wytycznych specyficznych dla innych systemów zarządzania, takich jak wytyczne zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub zarządzania finansowego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w organizacji, która
a) pragnie wykazać się zdolnością konsekwentnego zapewnienia produktów i usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz
b) ma na celu wzrost zadowolenia klienta w wyniku efektywnego stosowania systemu, łącznie z działaniami dla ulepszania tego systemu oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i z wymaganiami obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
Wszystkie wytyczne podane w niniejszym dokumencie są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi
UWAGA W niniejszym dokumencie terminy „produkt” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.
Niniejszy dokument nie dotyczy wyboru rodzaju badań do których odnoszą się punkty 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 oraz 6.6.5 UN Model Regulations.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16106:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 9001
Data publikacji 22-06-2020
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN ISO 16106:2020 [IDT], ISO 16106:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16106:2010 - wersja polska
ICS 13.300, 55.020