PN-C-81917:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

Zakres

Podano podział farb na trzy rodzaje w zależności od składu recepturowego oraz przeznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81917:2001 - wersja polska
Tytuł Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
Data publikacji 06-11-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040