PN-C-81918:2002 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Farby i emalie termoodporne

Zakres

Podano podział wyrobów lakierowych termoodpornych na dwa rodzaje, w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów wyrobów lakierowych termoodpornych oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81918:2002 - wersja polska
Tytuł Farby i emalie termoodporne
Data publikacji 05-11-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040