PN-EN 12500:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12500:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Ochrona metali przed korozją -- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -- Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery

Zakres

Opisano metody klasyfikacji, określania i oceny korozyjności środowiska naturalnego w odniesieniu do metali, stopów i powłok metalowych. Metoda bazuje przede wszystkim na ilościowym określaniu korozyjności poprzez pomiar ubytków korozyjnych standardowych próbek wzorcowych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium. Gdy dane eksperymentalne są niedostępne możliwe jest oznaczanie kategorii korozyjności na podstawie specyficznych cech charakteryzujących środowisko. Podano rodzaj próbek do badań, sposoby usuwania produków korozji po ekspozycji, sposoby klasyfikacji środowiska na podstawie wielkości ubytków korozyjnych próbek oraz opis typowych środowisk naturalnych odpowiadających poszczególnym kategoriom korozyjności środowiska

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12500:2002 - wersja angielska
Tytuł Ochrona metali przed korozją -- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -- Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 12500:2000 [IDT]
Zastępuje PN-H-04650:1968 - wersja polska
ICS 77.060
Zastąpiona przez PN-EN 12500:2002 - wersja polska