PN-H-04650:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12500:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Klasyfikacja klimatów -- Rodzaje wykonania wyrobów technicznych

Zakres

Przedmiot normy. Norma ustala klasyfikacją klimatów oraz określa rodzaje wykonania wyrobów technicznych, z wyjątkiem wyrobów o specjalnym wykonaniu, dla których przewidziano inne sposoby wykonania w oddzielnych przepisach (np. dla środków transportu lotniczego).Dla wyrobów podlegających eksploatacji w specjalnych warunkach atmosferycznych (kopalnie, zakłady chemiczne o środowiskach agresywnych lub grożących wybuchem itp.) nie objętych niniejszą normą wymagania należy podać w normach przedmiotowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04650:1968 - wersja polska
Tytuł Klasyfikacja klimatów -- Rodzaje wykonania wyrobów technicznych
Data publikacji 20-12-1968
Data wycofania 27-08-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 12500:2002 - wersja angielska