PN-C-81912:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników

Zakres

Podano podział farb na trzy rodzaje w zależności od zastosowania. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81912:1997 - wersja polska
Tytuł Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040