PN-S-96014:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania techniczne dotyczące materiałów do produkcji mieszanki betonowej i wytworzonej z nich mieszanki oraz gotowej podbudowy, wykonanej z tej mieszanki. Określono warunki techniczne dla podłoża, na którym może być układana podbudowa z betonu cementowego oraz warunki techniczne wytwarzania, transportu i wbudowywania mieszanki betonowej i jej pielęgnacji. Określono program badań i ich częstość. Podano opis badań. Podano definicję podbudowy z betonu cementowego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-S-96014:1997 - wersja polska
Tytuł Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
ICS 93.080.10, 93.120