PN-EN ISO 16106:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16106:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Opakowania do materiałów niebezpiecznych, pojemniki duże do przewozu luzem (IBCs) oraz opakowania duże -- Wytyczne do zastosowania ISO 9001

Zakres

Podano wytyczne dotyczące zarządzania jakością przy wytwarzaniu, pomiarach i monitoringu typowych opakowań do materiałów niebezpiecznych, pojemników dużych do przewozu luzem (IBCs) oraz opakowań dużych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16106:2006 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Opakowania do transportu materiałów niebezpiecznych -- Opakowania do materiałów niebezpiecznych, pojemniki duże do przewozu luzem (IBCs) oraz opakowania duże -- Wytyczne do zastosowania ISO 9001
Data publikacji 15-07-2006
Data wycofania 09-04-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN ISO 16106:2006 [IDT], ISO 16106:2006 [IDT]
ICS 13.300, 55.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16106:2010 - wersja polska