PN-EN ISO 16014-5:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólną metodę oznaczania średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem SEC-LS, tzn. chromatografii wykluczenia sterycznego (SEC) połączonej z detekcją rozpraszania światła (LS). Średnią masę cząsteczkową i rozkład masy cząsteczkowej oblicza się z danych masy cząsteczkowej i stężeń masowych wyznaczonych w sposób ciągły z czasem wymywania. Masę cząsteczkową dla każdego czasu wymywania oznacza się jako wartość bezwzględną w wyniku połączenia detektora rozpraszania światła z detektorem czułym na stężenie. Metodę tę zatem klasyfikuje się jako metodę bezwzględną.

Niniejsza metoda ma zastosowanie do homopolimerów liniowych i homopolimerów nieliniowych takich jak polimery rozgałęzione, typu gwiazda, typu grzebień, stereoregularne, stereonieregularne. Można ją również stosować do kopolimerów heterofazowych, których skład cząsteczkowy nie może się różnić. Jednakże, SEC-LS nie ma zastosowania do kopolimerów blokowych, szczepionych lub heterofazowych, których skład cząsteczkowy może się różnić. Ponadto, metody mają zastosowanie do mas cząsteczkowych w zakresie od monomeru do 3 000 000, ale nie są przeznaczone do próbek, które zawierają > 30 % składników o masie cząsteczkowej < 1 000.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16014-5:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła
Data publikacji 04-07-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16014-5:2019 [IDT], ISO 16014-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16014-5:2012 - wersja angielska
ICS 83.080.01