PN-EN ISO 16014-5:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16014-5:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła

Zakres

Przedstawiono ogólną metodę oznaczania średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem SEC-LS, tzn. chromatografii wykluczenia sterycznego (SEC) połączonej z detekcją rozpraszania światła (LS). Średnią masę cząsteczkową i rozkład masy cząsteczkowej oblicza się z danych masy cząsteczkowej i stężeń masowych wyznaczonych w sposób ciągły z czasem wymywania. Masę cząsteczkową dla każdego czasu wymywania oznacza się jako wartość bezwzględną w wyniku połączenia detektora rozpraszania światła z detektorem czułym na stężenie. Metodę tę zatem klasyfikuje się jako metodę bezwzględną

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16014-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła
Data publikacji 21-08-2012
Data wycofania 04-07-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 16014-5:2012 [IDT], ISO 16014-5:2012 [IDT]
ICS 71.040.50, 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16014-5:2019-07 - wersja angielska