PN-EN ISO 15584:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektu oraz instalowania osprzętu paliwowego i elektrycznego, montowanego na wbudowanych na stałe silnikach benzynowych, w celu zminimalizowania wycieku paliwa oraz zabezpieczenie przed zapłonem otaczających gazów palnych, na małych statkach o długości kadłuba do 24 m.
Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do następujących rodzajów silników:
– silniki skuterów wodnych zdefiniowanych w ISO 13590 (patrz Bibliografia);
– silniki przyczepne.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 15584:2005 polega na zmianie treści Załącznika ZA i usunięciu Załączników NA oraz ZB.
Numer normy PN-EN ISO 15584:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki benzynowe -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 15584:2017 [IDT], ISO 15584:2001 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 15584:2005 - wersja polska
ICS 47.080