PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne dla organizacji dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia opartego na solidnych podstawach, wiarygodnego i niezawodnego systemu zarządzania środowiskowego. Wytyczne te są przeznaczone dla organizacji starającej się zarządzać swoją odpowiedzialnością środowiskową w sposób systematyczny, który ma udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, dla samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
— poprawę środowiskowych efektów działalności;
— wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
— osiągnięcie celów środowiskowych.
Wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą pomóc organizacji w doskonaleniu jej działalności środowiskowej, a także umożliwiają zintegrowanie elementów systemu zarządzania środowiskowego z głównymi procesami biznesowymi organizacji.
UWAGA Choć system zarządzania środowiskowego nie jest przeznaczony do zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, można je uwzględnić w systemie zarządzania środowiskowego, jeśli organizacja stara się wdrożyć zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do każdej organizacji – niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru – oraz do tych aspektów środowiskowych swoich działań, wyrobów i usług, dla których organizacja określiła, że może je nadzorować i na nie wpływać biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia.
Wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być stosowane w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego. Mają one za zadanie przekazywać dodatkowe wyjaśnienia koncepcji i wymagań.
Choć wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są spójne z modelem systemu zarządzania środowiskowego opartym na ISO 14001, nie są przeznaczone do tego, aby służyły jako interpretacje wymagań ISO 14001.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14004:2016 [IDT], ISO 14004:2016 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14004:2010 - wersja niemiecka, PN-ISO 14004:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 14004:2010 - wersja angielska
ICS 13.020.10, 03.100.70