PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano rodzaje farb i systemów malarskich powszechnie stosowanych do ochrony konstrukcji stalowych przed korozją.
Podano w niej również wskazówki doboru systemów malarskich dostępnych dla różnych środowisk (patrz ISO 12944-2) z wyjątkiem kategorii korozyjności CX i kategorii Im4 jak określono w ISO 12944-2, dla różnych stopni przygotowania powierzchni (patrz ISO 12944-4) i dla przewidywanych okresów trwałości (patrz ISO 12944-1).

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie
Data publikacji 17-04-2018
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-5:2018 [IDT], ISO 12944-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12944-5:2009 - wersja polska
ICS 87.020, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska