PN-EN ISO 10304-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą cieczowej chromatografii jonowej -- Część 3: Oznaczanie chromianów, jodków, siarczynów, tiocyjanków i tiosiarczanów

Zakres

Określono trzy chemiczno-fizyczne metody oznaczania pięciu anionów w wodzie, za pomocą chromatografii jonowej. Rozdziału jonów dokonuje się techniką chromatografii cieczowej z zastosowaniem kolumny rozdzielającej, a następnie stosuje pomiar za pomocą detektora. Podano trzy różne rodzaje detekcji

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10304-3:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą cieczowej chromatografii jonowej -- Część 3: Oznaczanie chromianów, jodków, siarczynów, tiocyjanków i tiosiarczanów
Data publikacji 23-07-2001
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 10304-3:1997 [IDT], ISO 10304-3:1997 [IDT]
ICS 13.060.50