PN-EN ISO 14911:2002 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ i Ba2+ za pomocą chromatografii jonowej -- Metoda dla wód i ścieków

Zakres

Opisano chemiczno-fizyczną metodę oznaczania dziewięciu kationów w wodzie z użyciem techniki chromatografii jonowej. Badane jony rozdziela się na kolumnie rozdzielającej za pomocą chromatografii cieczowej, a następnie mierzy detektorem konduktometrycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14911:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ i Ba2+ za pomocą chromatografii jonowej -- Metoda dla wód i ścieków
Data publikacji 21-03-2002
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 14911:1999 [IDT], ISO 14911:1998 [IDT]
ICS 13.060.50