PN-EN IEC 62985:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Metody obliczenia szacunkowej wielkości dawki zależnej od rozmiaru (SSDE) w tomografii komputerowej

Zakres

Niniejsza dokument dotyczy
– SKANERÓW TK, które umożliwiają wyświetlanie i raportowanie CTDIVOL, zgodnie z IEC 60601-2-44, i
– oprogramowania do monitorowania indeksu dawki promieniowania (RDIMS)
w celu obliczania, wyświetlania i zapisywania SZACUNKOWEJ WIELKOŚCI DAWKI ZALEŻNEJ OD ROZMIARU (SSDE) i związanych z nią elementów.
W szczególności niniejszy dokument dostarcza ujednoliconych metod i wymagań dotyczących obliczania, wyświetlania lub zapisywania SSDE, SSDE(z), ŚREDNICY EKWIWALENTNEJ WODZIE (DW), i DW(z), gdzie odpowiada określonemu położeniu w osi podłużnej skanowanego obiektu.
Niniejszy dokument dostarcza metody określenia referencyjnej ŚREDNICY EKWIWALENTNEJ WODZIE DW, REF(z) wykorzystując skany TK dwóch cylindrycznych FANTOMÓW wodnych oraz jednego lub więcej FANTOMU antropomorficznego (FANTOMÓW antropomorficznych), które spełniają wymagania zdefiniowane w niniejszym dokumencie. Metoda obliczania ŚREDNICY EKWIWALENTNEJ WODZIE wprowadzona przez WYTWÓRCĘ, DW, IMP(z), jest zbadana i poddana walidacji w odniesieniu do DW, REF(z) przy wykorzystaniu OBIEKTU BADANEGO i metod określonych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument opisuje także metody obliczania SSDE i DW, które odpowiadają średnim wartościom SSDE(z) i DW(z) na DŁUGOŚCI REKONSTRUKCJI.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62985:2020-06/AC:2022-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62985:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Metody obliczenia szacunkowej wielkości dawki zależnej od rozmiaru (SSDE) w tomografii komputerowej
Data publikacji 02-06-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 62985:2019 [IDT], IEC 62985:2019 [IDT]
ICS 11.040.50