PN-EN IEC 62859:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektrownie jądrowe -- Systemy opomiarowania i sterowania -- Wymagania dla koordynacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument ustanawia ramy zarządzania interakcjami pomiędzy bezpieczeństwem a cyberbezpieczeństwem dla systemów w elektrowniach jądrowych (NPP), uwzględniając aktualne normy SC 45A dotyczące tych zagadnień oraz specyfikę programowalnych systemów cyfrowych opomiarowania i sterowania (I&C) w obiektach jądrowych.
UWAGA W tym dokumencie (podobnie jak w IEC 62645) cyberbezpieczeństwo dotyczy zapobiegania złośliwym czynom popełnianym za pomocą środków cyfrowych (cyberataków), ich wykrywania i reagowania na nie. W tym kontekście nie obejmuje on rozważań związanych z niezłośliwymi działaniami oraz zdarzeniami, takimi jak przypadkowe awarie, zdarzenia naturalne lub błędy ludzkie (z wyjątkiem degradujących cyberbezpieczeństwo). Aspekty te mają oczywiście pierwszorzędne znaczenie, ale są objęte innymi dokumentami i normami SC 45A i nie są w tym dokumencie traktowane jako cyberbezpieczeństwo.
Niniejszy dokument określa wymagania i wytyczne dotyczące:
– integracji zabezpieczeń/reguł dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego w architekturze jądrowych systemów I&C i systemów, które są zasadniczo dostosowane do bezpieczeństwa [jądrowego],
– unikania potencjalnych konfliktów między zabezpieczeniami/regułami dotyczącymi bezpieczeństwa a tymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa,
– pomocy w identyfikacji i wykorzystaniu potencjalnych synergii między bezpieczeństwem [jądrowym] a cyberbezpieczeństwem.
Ten dokument jest przeznaczony do wykorzystania w projektowaniu nowych elektrowni jądrowych, lub modernizacji istniejących elektrowni jądrowych, zgodnie z cyklem życia programowalnych cyfrowych systemów I&C. Ma on również zastosowanie do oceny koordynacji między bezpieczeństwem a cyberbezpieczeństwem w istniejących elektrowniach. Może mieć również zastosowanie do innych rodzajów obiektów jądrowych.
Niniejszy dokument dotyczy programowalnych systemów cyfrowych I&C ważnych dla bezpieczeństwa oraz programowalnych systemów cyfrowych I&C nieistotnych dla bezpieczeństwa. Nie dotyczy on programowalnych systemów cyfrowych służących do zabezpieczenia fizycznego obiektu, kontroli dostępu do pomieszczeń i nadzoru bezpieczeństwa obiektu.
Dokument ten jest ograniczony do programowalnych systemów cyfrowych I&C w elektrowniach jądrowych, włączając narzędzia do ich konserwacji i konfiguracji na terenie obiektu.
Załącznik A zawiera uzasadnienie i komentarze na temat definicji zakresu i stosowania dokumentu, w szczególności na temat wyłączeń i ograniczeń wcześniej wymienionych.
Dokument zawiera trzy klauzule normatywne:
• klauzula 5 dotyczy ogólnej architektury systemu I&C,
• klauzula 6 koncentruje się na poziomie systemu,
• klauzula 7 dotyczy kwestii organizacyjnych i operacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62859:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Systemy opomiarowania i sterowania -- Wymagania dla koordynacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
Data publikacji 14-06-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62859:2020 [IDT], IEC 62859:2016 [IDT], IEC 62859:2016/AMD1:2019 [IDT]
ICS 27.120.20, 35.030