PN-EN 62765-1:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem się czujników i przetworników -- Część 1: Przetworniki ciśnienia

Zakres

Niniejsza część IEC 62765 wprowadza strategie, wymagania techniczne i zalecane działania praktyczne w zakresie zarządzania starzeniem się, które zapewnią, że starzenie się przetworników ciśnienia istotnych dla bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej będzie zidentyfikowane oraz, że zostaną podjęte odpowiednie działania zaradcze niezbędne do wykazania, że bezpieczeństwo elektrowni nie jest zmniejszone. Niniejsza norma jest zgodna z normą IEC 62342 dostarczającą wskazówek dotyczących zarządzania starzeniem dla systemów sterowania i pomiarowych ważnych dla bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych. Niniejsza norma, IEC 62765-1, dotycząca przetworników ciśnienia jest pierwszą częścią w serii IEC 62765: czujniki i przetworniki obejmującej czujniki do pomiaru ciśnienia, temperatury, strumienia neutronów i innych czujników. Niniejsza norma dotyczy analogowo elektronicznych przetworników ciśnienia, które na wyjściu mają sygnał elektryczny, który jest funkcją nacisku wywieranego na element pomiarowy czujnika, i które to przetworniki są zaliczone do systemów sterowania i pomiarowych istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z terminologią MAEA. Wszelkie oprogramowanie służące do gromadzenia danych, kwalifikacji danych lub analizy danych do testowania przetworników lub stanu systemu monitorowania przetwornika ciśnienia jest klasyfikowane zgodnie z normą IEC 62138 w zależności od jego funkcjonalności, jak określono w normie IEC 61226. Kwalifikacja takiego oprogramowania do cyfrowego przetwarzania danych jest poza zakresem tej normy. Dodatkowy system monitorowania stanu służący zarządzaniu starzeniem się przetworników ciśnienia klasyfikuje się zgodnie z normą IEC 61226, pod względem jego funkcjonalności. Jeśli są sklasyfikowane, oprogramowanie zainstalowane w systemie monitorowania spełnia wymogi normy IEC 62138 dla funkcji klasy B lub C. Jeśli chodzi o kwalifikacje środowiskowe, obowiązują wymagania normy IEC 60780. Do oceny działania przetworników w kanale instrumentów systemu bezpieczeństwa stosuje się metody normy IEC 62385, wymogi normy IEC 61888 i wymagania dotyczące testów nadzoru wg normy IEC 60671. Pomiary ciśnienia mogą być wykorzystane do pomiaru innych wielkości, które są związane z ciśnieniem, na przykład poziom lub natężenie przepływu płynu. Urządzenia pośredniczące, które zawierają linie czujników, skraplacze i elementy pierwotne (np. przepływowe) pomiędzy procesem a przetwornikami są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62765-1:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem się czujników i przetworników -- Część 1: Przetworniki ciśnienia
Data publikacji 28-12-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 62765-1:2017 [IDT], IEC 62765-1:2015 [IDT]
ICS 27.120.20