PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące przygotowania i przeprowadzania procesu auditu. Ponadto określono treść i układ raportowania auditu zgodności i skuteczności procesu z normami serii EN 9100, dokumentacją QMS organizacji oraz wymaganiami klienta i wymaganiami prawnymi/regulacyjnymi. Wymagania niniejszego dokumentu stanowią uzupełnienie lub odzwierciedlają zmiany w odniesieniu do wymagań i wytycznych określonych w normach z zakresu oceny zgodności, auditowania i certyfikacji opublikowanych przez ISO/IEC (tj. EN ISO/IEC 17000, EN ISO/IEC 17021-1). W przypadku wystąpienia konfliktu z tymi normami, pierwszeństwo powinny mieć wymagania normy EN 9101.
UWAGA 1 W niniejszej normie, termin "normy serii EN 9100" obejmuje następujące normy dla Systemu Zarządzana Jakością w Lotnictwie i Kosmonautyce (AQMS): EN 9100, EN 9110 i EN 9120; opracowane przez IAQG i opublikowane przez różne krajowe jednostki normalizacyjne.
UWAGA 2 W uzupełnieniu do niniejszej normy, IAQG publikuje materiał pomocniczy na stronie IAQG (patrz http://www.sae.org/iaqg/), który może być wykorzystywany przez zespoły auditujące podczas realizacji procesu auditu.
1.2 Zastosowanie
Niniejszy dokument powinien być stosowany podczas auditów zgodności z normami serii EN 9100 przez CB na potrzeby certyfikacji organizacji, podlegających programowi certyfikacji przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego [znanego również jako program Przemysłu Kontrolowanego przez Druga Stronę (ICOP)]. Wymagania dotyczące programu ICOP są określone w normach serii EN 9104 (tj. EN 9104-001, EN 9104-002, EN 9104-003).
UWAGA Odpowiednie fragmenty niniejszej normy mogą być również stosowane przez organizację jako pomoc w auditach wewnętrznych (1-szej strony) i auditach zewnętrznych u dostawców (2-giej strony).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9101:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70