PN-EN 9102:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Wymagania dotyczące inspekcji pierwszego wyrobu

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Europejskiej określono bazowe wymagania dotyczące przeprowadzania i dokumentowania FAI. Jeśli zaistnieje konflikt między wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej a mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i ustawowymi, wymagania prawne i ustawowe powinny mieć pierwszeństwo.
1.2 Cel
Podstawowym celem FAI jest potwierdzenie, że procesy realizacji wyrobu są właściwe do produkcji części i zespołów, które spełniają wymagania techniczne i projektowe. Dobrze zaplanowana i zrealizowana FAI dostarczy obiektywnych dowodów, że procesy wytwórcy są w stanie wyprodukować wyrób zgodny i że zostały zrozumiane i wprowadzone związane z nimi wymagania.
FAI:
• Zapewni zaufanie co do tego, że procesy realizacji wyrobu są odpowiednie do produkcji wyrobów spełniających wymagania.
• Wykaże, że przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające wyrób rozumieją mające zastosowanie wymagania.
• Dostarczy obiektywnego dowodu na zdolność procesu.
• Zmniejszy potencjalne ryzyko związane z rozpoczęciem produkcji i/lub zmianami procesu.
• Zagwarantuje zgodność wyrobu z wymaganiami na początku produkcji i po wprowadzeniu zmian wymienionych w niniejszej Normie Europejskiej.
FAI jest przeznaczona do:
• Zmniejszenia w przyszłości umykania, ryzyka i całkowitych kosztów.
• Jako pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów.
• Poprawy jakości, dostawy i satysfakcji klienta.
• Zmniejszenia kosztów i opóźnień w produkcji związanych z niezgodnością wyrobu z wymaganiami.
• Identyfikacji procesów realizacji wyrobu, które nie wykazują zdolności do wyprodukowania wyrobu zgodnego z wymaganiami i zainicjowania i/lub weryfikacji działań korygujących.
1.3 Zastosowanie
Niniejsza Norma Europejska dotyczy organizacji, które są odpowiedzialne za stworzenie charakterystyk konstrukcyjnych wyrobu (tzn. realizację wyrobu). Organizacja powinna przekazać wymagania niniejszej Normy Europejskiej dostawcom lub przedsiębiorstwom przetwarzającym, którzy tworzą charakterystyki konstrukcyjne.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zespołów, podzespołów i poszczególnych części łącznie z odlewami, odkuwkami i modyfikacjami pozycji ze znormalizowanego katalogu gotowych wyrobów dostępnych w handlu (COTS).
Jeśli umowa nie zawiera takiego wymagania, niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
• Prac rozwojowych i części prototypowych, które nie są uważane za część pierwszej serii produkcyjnej.
• Unikalnych zamówień na pojedynczą serię, nieprzewidzianą do trwającej produkcji (np. części zapasowych, które nie są już produkowane).
• Zamówionych znormalizowanych pozycji katalogowych, COTS, lub dostarczanego oprogramowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9102:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Wymagania dotyczące inspekcji pierwszego wyrobu
Data publikacji 09-03-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9102:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9102:2008 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70