PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące przygotowania i przeprowadzania procesu auditu. Ponadto określono treść i układ raportowania auditu zgodności i skuteczności procesu z normami serii EN 9100, dokumentacją QMS organizacji, oraz wymaganiami klienta/przepisów prawa.
Wymagania niniejszej Normy Europejskiej stanowią uzupełnienie lub odzwierciedlają zmiany w odniesieniu do wymagań i wytycznych określonych w normach z zakresu oceny zgodności, auditowania i certyfikacji opublikowanych przez ISO/IEC (tj. ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17021). W przypadku wystąpienia konfliktu z tymi normami, pierwszeństwo powinny mieć wymagania normy EN 9101.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Europejskiej, termin "normy serii EN 9100" obejmuje następujące normy dla Systemu Zarządzana Jakością w Lotnictwie i Kosmonautyce (AQMS): EN 9100, EN 9110 i EN 9120; opracowane przez IAQG i opublikowane przez różne krajowe jednostki normalizacyjne.
UWAGA 2 W uzupełnieniu do niniejszej Normy Europejskiej, IAQG publikuje materiał pomocniczy na stronie IAQG (patrz http://www.sae.org/iaqg/), który może być wykorzystywany przez zespoły auditujące, podczas realizacji procesu auditu.
1.2 Zastosowanie
Niniejsza Norma Europejska powinna być stosowana podczas auditów zgodności z normami serii EN 9100 przez CB na potrzeby certyfikacji organizacji, podlegających programowi certyfikacji przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego [znanego również jako program Przemysłu Kontrolowanego przez Druga Stronę (ICOP)]. Wymagania dotyczące programu ICOP są określone w normach serii EN 9104 (tj. EN 9104/1, EN 9104/2, EN 9104/3).
UWAGA Odpowiednie fragmenty niniejszej Normy Europejskiej mogą być stosowane przez organizację jako pomoc w auditach wewnętrznych (1-szej strony) i auditach zewnętrznych u dostawców (2-giej strony).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością
Data publikacji 26-10-2015
Data wycofania 10-08-2018
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9101:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9101:2011 - wersja francuska, PN-EN 9101:2011 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielska