PN-EN 9101:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące przygotowania i przeprowadzania procesu auditu. Ponadto określono treść i układ raportowania auditu zgodności i skuteczności procesu z normami serii 9100, dokumentacją systemu zarządzania jakością organizacji, oraz wymaganiami klienta/przepisów prawa. Wymagania niniejszej normy stanowią uzupełnienie lub odzwierciedlają zmiany w odniesieniu do wymagań i wytycznych określonych w normach z zakresu oceny zgodności, audytowania i certyfikacji opublikowanych przez ISO/IEC (np. ISO/IEC 17000, ISO 19011, ISO/IEC 17021). W przypadku wystąpienia konfliktu z wyżej wymienionymi normami, pierwszeństwo mają wymagania podane w normie 9101. UWAGA 1 W niniejszej normie, termin "normy serii 9100" obejmuje następujące normy z zakresu zarządzania jakością: 9100, 9110 i 9120; opracowane przez IAQG i opublikowane przez różne krajowe jednostki normalizacyjne. UWAGA 2 W uzupełnieniu do niniejszej normy, IAQG publikuje zalecane praktyki, które mogą być stosowane przez zespoły audytujące podczas realizacji procesu auditu. Niniejsza Norma powinna być stosowana podczas auditów zgodności z normami serii 9100, przez Jednostki Certyfikujące na potrzeby certyfikacji organizacji podlegających schematom certyfikacji dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego [znanego również jako schemat Przemysł Kontrolowany przez Inną Stronę 9ICOP)]. Wymagania dotyczące schematu ICOP określone są w normach serii 9104. UWAGA 1 Sprzeczności między normami serii 9104 a niniejsza normą będą przekazywane do IAQG i rozwiązywane decyzją (-mi) IAQG. UWAGA 2 Odpowiednie fragmenty niniejszej normy (np. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4) mogą być stosowane przez organizację jako pomoc w auditach wewnętrznych (1szej strony) i audit ów zewnętrznych u dostawców (2 giej strony). Obejmuje to metodologię auditu, wytyczne i formaty dokumentu [np. raporty z auditu, Raporty Niezgodności (NCR) i inne dokumenty opisane w Załącznikach]

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9101:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania auditu dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością
Data publikacji 09-12-2011
Data wycofania 26-10-2015
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9101:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9101:2010 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielska