PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wg EN ISO 9001:2015 oraz określono dodatkowe wymagania, definicje i uwagi dla lotnictwa, kosmonautyki i obronności. Podkreśla się, że wymagania określone w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie (nie alternatywę) wymagań określonych przez klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych lub regulacyjnych. W przypadku wystąpienia konfliktu między wymaganiami niniejszego dokumentu i klienta lub mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi lub regulacyjnymi, pierwszeństwo powinny mieć te ostatnie.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi.
Wszystkie wymagania podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy „wyrób” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.
UWAGA 2 Wymagania ustawowe i regulacyjne mogą być określone jako wymagania prawne.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9100:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 9100:2009 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70