PN-EN 81-72:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono wymagania dodatkowe lub odbiegające od EN 81-20:2020 dla nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, które mogą być wykorzystywane do zwalczania pożaru oraz w celach ewakuacji pod kontrolą straży pożarnej.
1.2 Niniejszy dokument ma zastosowanie, gdy spełnione są następujące warunki:
− szyb i otoczenie dźwigu są zaprojektowane na ograniczenie przenikania ognia, ciepła i dymu do szybu, maszynowni i przedsionków;
− projekt budowlany ogranicza przepływ wody do szybu;
− dźwig dla straży pożarnej nie jest drogą ewakuacyjną;
− szyb i otoczenie dźwigu mają co najmniej taki sam poziom ochrony przeciwpożarowej jak konstrukcja budynku;
− zasilanie elektryczne jest zabezpieczone i niezawodne;
− przewód(-y) doprowadzający zasilanie elektryczne do dźwigu ma ochronę przeciwpożarową na takim poziomie, jaki został przyjęty dla konstrukcji szybu;
− prowadzona jest odpowiednia konserwacja i plan sprawdzeń.
1.3. Niniejszy dokument nie obejmuje:
− zastosowania dźwigów z częściowo obudowanymi szybami, jako dźwigów dla straży pożarnej;
− dźwigów instalowanych w nowych lub istniejących budynkach, które nie są włączone w ochronę pożarową konstrukcji budynku;
− istotnych modyfikacji istniejących dźwigów.
− liczby dźwigów dla straży pożarnej i obsługiwanych poziomów podczas działań straży pożarnej;
− wymiarów przedsionka(-ów);
− wykorzystania innego niż najwyższy pokład wielopokładowego dźwigu dla działań straży pożarnej.
1.5. Niniejszy dokument dotyczy istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń dotyczących dźwigów dla straży pożarnej (wymienionych w Rozdziale 4), pod warunkiem, że dźwigi te są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przez instalatora.
1.6. Następujące istotne zagrożenia nie są rozważane w niniejszej normie i zakłada się, że są adresowane do projektanta budynku:
− niewystarczająca liczba lub nieprawidłowe rozmieszczenie dźwigów dla straży pożarnej do przemieszczania strażaków w górę budynku;
− pożar w szybie dźwigu dla straży pożarnej, przedsionku, maszynowni lub kabinie dźwigu;
− brak znaków identyfikujących poziomy budynku na każdym poziomie;
− nieprawidłowe działania w zarządzaniu wodą.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-72:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
Data publikacji 28-12-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-72:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-72:2015-06 - wersja angielska
ICS 91.140.90