PN-EN 62586-2:2014-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62586-2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62586 zawiera badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności przyrządów, których funkcje obejmują pomiar, rejestrowanie i ewentualnie monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających, a których metody pomiaru (klasa A lub klasa S) zostały zdefiniowane w normie IEC 61000-4-30.
Niniejsza norma dotyczy przyrządów do pomiaru jakości energii spełniających wymagania normy
IEC 62586-1. Powołania na niniejszą normę mogą również występować w normach dotyczących innych produktów (np. cyfrowych rejestratorów awarii, liczników energii, przekaźników zabezpieczeniowych średniego lub wysokiego napięcia) precyzujących przyrządy wprowadzające funkcje jakości energii klasy A lub klasy S zgodnie z normą IEC 61000-4-30.
Niniejsze wymagania mają zastosowanie w jedno-, dwu- (faza dzielona) i trójfazowych sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
UWAGA 1 Nie jest intencją niniejszej normy zwrócenie uwagi na interfejs użytkownika ani na kwestie niezwiązane z parametrami pomiarowymi przyrządu.
UWAGA 2 Niniejsza norma nie zajmuje się późniejszym przetwarzaniem i interpretacją danych, na przykład za pomocą specjalizowanego oprogramowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62586-2:2014-08/AC1:2015-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62586-2:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności
Data publikacji 26-08-2014
Data wycofania 11-10-2017
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62586-2:2014 [IDT], IEC 62586-2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 62586-2:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62586-2:2014-08/AC1:2015-06E