PN-EN 25264-3:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Masy włókniste -- Mielenie laboratoryjne -- Metoda młynka Jokro

Zakres

Podano opis operacji dozowania i mielenia zawiesiny masy włóknistej, pobierania i przygotowania prób oraz opis urządzenia mielącego. Mielenie jest wstępną operacją przy oznaczaniu właściwości fizycznych masy włóknistej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 25264-3:1999 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Mielenie laboratoryjne -- Metoda młynka Jokro
Data publikacji 01-04-1999
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 25264-3:1994 [IDT]
Zastępuje PN-P-50060:1976 - wersja polska
ICS 85.040