Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Półprodukty przemysłu papierniczego -- Przygotowanie próbek do badań fizycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-50060:1976 - wersja polska
Tytuł Półprodukty przemysłu papierniczego -- Przygotowanie próbek do badań fizycznych
Data publikacji 05-10-1976
Data wycofania 06-05-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Zastępuje PN-P-50060:1961 - wersja polska, PN-P-50061:1961 - wersja polska, PN-P-50063:1961 - wersja polska, PN-P-50062:1961 - wersja polska, PN-P-50064:1961 - wersja polska, PN-P-50065:1961 - wersja polska, PN-P-50066:1961 - wersja polska
ICS 85.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5267-1:2002 - wersja polska, PN-EN 25264-3:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 5263:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 5269-2:2001 - wersja polska, PN-ISO 5264-1:1999 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-P-50060:1976/Az2:1995P