PN-EN ISO 5267-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Masy włókniste -- Oznaczanie stopnia zmielenia -- Część 1: Metoda Schoppera-Rieglera

Zakres

Podano metodę oznaczania stopnia zmielenia (smarności) wodnej zawiesiny masy włóknistej w stopniach Schoppera-Rieglera. Omówiono przyrządy, sposób przygotowania próbki, wykonanie oznaczania i protokół badań. Podano definicje następujących terminów: skala w stopniach Schoppera-Rieglera oraz zawiesina. W załącznikach podano opis oraz konserwację przyrządu Schoppera-Rieglera

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 5267-1:2002/AC:2006P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5267-1:2002 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Oznaczanie stopnia zmielenia -- Część 1: Metoda Schoppera-Rieglera
Data publikacji 06-05-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 5267-1:2000 [IDT], ISO 5267-1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-P-50060:1976 - wersja polska
ICS 85.040
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5267-1:2002/AC:2006P