PN-ISO 5264-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Masy włókniste -- Mielenie laboratoryjne -- Metoda holendra Valleya

Zakres

Opisano operację dozowania i mielenia zawiesiny masy włóknistej, pobieranie i rozdział prób oraz urządzenie mielące. Mielenie jest wstępną operacją przy oznaczaniu właściwości fizycznych masy włóknistej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5264-1:1999 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Mielenie laboratoryjne -- Metoda holendra Valleya
Data publikacji 01-04-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza ISO 5264-1:1979 [IDT]
Zastępuje PN-P-50060:1976 - wersja polska
ICS 85.040