PN-EN ISO 4119:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Masy włókniste -- Oznaczanie stężenia wodnej zawiesiny masy włóknistej

Zakres

Opisano metodę oznaczania stężenia włókien w zawiesinie wodnej. W praktyce laboratoryjnej jest ona stosowana przy oznaczaniu innych właściwości masy i jest powoływana w innych normach PN, w których występują wodne zawiesiny włókien. Nie jest ona przeznaczona do oznaczania handlowej masy zawiesiny włókien. W zasadzie metoda ta może być stosowana do wodnych zawiesin wszystkich rodzajów mas włóknistych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4119:1999 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Oznaczanie stężenia wodnej zawiesiny masy włóknistej
Data publikacji 12-03-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 4119:1996 [IDT]
Zastępuje PN-P-50094:1986 - wersja polska
ICS 85.040