PN-EN 62321-8:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 8: Oznaczanie ftalanów w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz metodą pirolizy lub desorpcji termicznej z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (Py/TD-GC-MS)

Zakres

W niniejszej części IEC 62321 opisano dwie normatywne metody oraz dla informacji podano dwie metody oznaczania w tworzywach sztucznych w wyrobach elektrotechnicznych: ftalanu di-izobutylu (DIBP), ftalanu di-n-butylu (DBP), ftalanu benzylobutylu (BBP), ftalanu di-(2-etyloheksylu) (DEHP ), ftalanu di-n-oktylu (DNOP), ftalanu di-izononylu (DINP) i ftalanu di-izodecylu (DIDP). W normatywnej części niniejszej normy opisano analityczne techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz pirolizę lub desorpcję termiczną z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (Py/TD-GC-MS). Metodę GC-MS uważa się za rozstrzygającą przy ilościowym oznaczaniu DIBP, DBP, BBP DEHP, DNOP, DINP i DIDP w zakresie ich stężenia od 100 mg/kg do 2 000 mg/kg. Aparatura GC-MS sprzężona z urządzeniem do pirolizy lub urządzeniem do desorpcji termicznej (TD) jest odpowiednia do badań przesiewowych i półilościowej analizy DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP i DIDP w zakresie ich stężenia od 100 mg/kg do 2 000 mg/kg, w częściach z tworzywach sztucznych wyrobów elektrotechnicznych. W informacyjnym Załączniku N zamieszczono przykład schematu postępowania przy stosowaniu normatywnej metody Py/TD-GC-MS i GC-MS do badań przesiewowych DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP i DIDP, w przypadku gdy dopuszczalny próg ich stężenia wynosi 1 000 mg/kg. W informacyjnym Załączniku A i B niniejszej normy opisano metodę spektrometrii mas z jonizacją z udziałem dodatkowego reagentu kolizyjnego (IAMS), sprzężoną z bezpośrednim wprowadzaniem próbki (DIP), oraz metodę chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS). Analityczna technika IAMS jest odpowiednia do badań przesiewowych i półilościowej analizy DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP i DIDP. Metoda LC-MS jest ograniczona do oznaczania BBP, DEHP, DNOP, DINP i DIDP. Oznaczanie DBP i DIBP metodą LC-MS nie zostało ustalone z powodu ograniczonej rozdzielczości pików i mas w widmie. Te cztery metody, opisane w normatywnych i informacyjnych częściach niniejszej normy (łącznie z Załącznikiem L), przeznaczono do badań PE (polietylenu) i PVC [poli(chlorku winylu)], które zawierają poszczególne ftalany o stężeniu od ~450 mg/kg do 30 000 mg/kg. Nie sprawdzono możliwości stosowania tych czterech metod (opisanych w niniejszej normie) do oznaczania innych rodzajów ftalanów lub ftalanów o innych zakresach stężeń (także w innych tworzywach sztucznych), niż podane w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-8:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 8: Oznaczanie ftalanów w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz metodą pirolizy lub desorpcji termicznej z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (Py/TD-GC-MS)
Data publikacji 14-07-2017
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-8:2017 [IDT], IEC 62321-8:2017 [IDT]
ICS 29.020