PN-EN 1149-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1149-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej

Zakres

Określono metodę przeznaczoną do badania odzieży ochronnej, rozpraszającej ładunek elektrostatyczny w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Nie stosuje się do ochrony przed porażeniem elektrycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1149-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej
Data publikacji 17-08-2006
Data wycofania 14-01-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 1149-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1149-1:1999 - wersja polska, PN-EN 1149-1:1999/Ap1:2001 - wersja polska
ICS 13.340.10
Zastąpiona przez PN-EN 1149-1:2008 - wersja polska