PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza zmiana wprowadza następujące zmiany:

- w rozdziale 3 dotyczącym używanych w dokumencie definicji wprowadzono dwie nowe definicje dotyczące czyszczenia podłóg na mokro ( 3.54 ) i czyszczenia podłóg na sucho ( 3.55 );

- w rozdziale 8 opisującym znakowanie i dokumentację w 8.8 zmieniono materiał używany do badania trwałości oznakowania z benzyny ekstrakcyjnej na heksan;

- w rozdziale 9 określającym wymagania konstrukcyjne poprawiono błąd w zakresie użytych jednostek z Mm² na mm²;

- w rozdziale 11 dotyczącym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w 11.3.1 i 11.3.2 wprowadzono zamiast częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz pojęcie częstotliwości znamionowej 50 Hz lub 60 Hz;

- w podrozdziale 13.5 określającym materiały dopuszczone do stosowania na konstrukcje przewodzące prąd, zaciski i zaciski uziemiające systemów przewodów szynowych dodano dwa nowe materiały aluminium i mosiądz;

- w rozdziale 21 dotyczącym wpływu środowiska w 21.1.3 zmieniono zakres badań systemów przewodów szynowych w atmosferze mgły solnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01 - wersja polska
Tytuł Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61534-1:2011/A1:2014 [IDT], IEC 61534-1:2011/AMD1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.060.10, 29.140.50