PN-EN 61534-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania ogólne i badania dotyczące systemów przewodów szynowych (PT) o napięciu znamionowym 50 Hz/60 Hz nie przekraczającym 277 V a.c. w układach jednofazowych lub 480 V a.c. w układach dwufazowych lub trójfazowych i na prąd znamionowy nie przekraczający 63 A. Systemy te stosowane są do rozdziału energii elektrycznej w budynkach domowych, obiektach handlowych i przemysłowych. Systemy przewodów szynowych, zgodne z niniejszą normą, są przeznaczone do stosowania w niżej podanych warunkach: - w temperaturze otoczenia w zakresie od -5 °C do + 40 °C, w okresie czasu ponad 24 h średnia jej wartość nie powinna przekroczyć + 35 °C; - w warunkach, w których nie może nastąpić przekroczenie temperatury poza granice ustalone powyżej, spowodowane źródłem wysokiej temperatury; - do wysokości nie przekraczającej 2 000 m ponad poziom morza; - w atmosferze nie zawierającej nadmiernego zanieczyszczenia przez dym, wyziewy chemiczne, w atmosferze, w której nie występują przedłużające się okresy o wysokiej wilgotności lub inne nienormalne warunki. W zastosowaniach o specjalnych lokalizacjach, takich jak na statkach, w pojazdach i tym podobnych oraz w niebezpiecznych lokalizacjach, na przykład, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wykonania o specjalnych konstrukcjach. Niniejsza norma nie ma zastosowania do: - systemów listew kablowych do instalacji elektrycznych spełniających wymagania IEC 61084; - przewodów szynowych spełniających wymagania IEC 60439-2; - elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych spełniających wymagania IEC 60570.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61534-1:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61534-1:2011 [IDT], IEC 61534-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61534-1:2004 - wersja angielska
ICS 29.060.10, 29.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01P, PN-EN 61534-1:2011/A2:2022-03E, PN-EN 61534-1:2011/A11:2022-03E