PN-EN ISO 658:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 658:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Nasiona oleiste -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

Zakres

Określono ogólne warunki dotyczące oznaczania zawartości zanieczyszczeń w próbkach nasion oleistych. Podano definicje, zasady, metody i wykonanie rozdzielenia oleistych i nieoleistych zanieczyszczeń oraz drobnych cząstek przechodzących przez sita, których wymiary oczek podano w tablicy. Podano metody obliczania wyników, wzory matematyczne oraz tablicę tolerancji wyrażania wyników między oznaczaniami

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 658:2002 - wersja angielska
Tytuł Nasiona oleiste -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 26-03-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 658:2002 [IDT], ISO 658:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 658:1998 - wersja polska
ICS 67.200.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 658:2004 - wersja polska