PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania polityki i bezpieczeństwa dotyczące działania i praktyk zarządzania określone dla TSP wydających znaczniki czasu.
Wymagania polityki dotyczą TSP wydających znaczniki czasu. Takie znaczniki czasu można stosować jako wsparcie podpisów cyfrowych lub w innych zastosowaniach wymagających udowodnienia, że dane istniały przed określonym czasem.
Niezależne organy mogą stosować niniejszy dokument jako podstawę do potwierdzenia, że można ufać TSP w zakresie wydawania znaczników czasu.
W niniejszym dokumencie nie określono:
● protokołów stosowanych do uzyskania dostępu do TSU;
UWAGA 1: Protokół znakowania czasem zdefiniowano w IETF RFC 3161 [i.2], łącznie z opcjonalną aktualizacją zamieszczoną w IETF RFC 5816 [ i.3 ], i przedstawiono w ETSI EN 319 422 [5].
● jak wymagania określone w niniejszym dokumencie mogą być oceniane przez niezależny organ;
● wymagań, jakie należy spełnić, aby informacje można było udostępnić takim niezależnym organom;
● wymagań dotyczących takich niezależnych organów.
UWAGA 2: Patrz ETSI EN 319 403 [i.9].

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja polska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu
Data publikacji 17-08-2018
Data wycofania 02-08-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.15, 35.040.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska