PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania polityki i bezpieczeństwa dotyczące działania i praktyk zarządzania określone dla TSP wydających znaczniki czasu.
Wymagania polityki dotyczą TSP wydających znaczniki czasu. Takie znaczniki czasu można stosować jako wsparcie podpisów cyfrowych lub w innych zastosowaniach wymagających udowodnienia, że dane istniały przed określonym czasem.
Niezależne organy mogą stosować niniejszy dokument jako podstawę do potwierdzenia, że można ufać TSP w zakresie wydawania znaczników czasu.
W niniejszym dokumencie nie określono protokołów stosowanych do uzyskania dostępu do TSU.
UWAGA 1: Protokół znakowania czasem zdefiniowano w IETF RFC 3161 [i.2], łącznie z opcjonalną aktualizacją zamieszczoną w IETF RFC 5816 [i.3] i sprofilowano w ETSI EN 319 422 [5].
W niniejszym dokumencie nie podano jak określone wymagania mogą być oceniane przez niezależny
organ, nie podano również wymagań, jakie należy spełnić, aby informacje można było udostępnić takim niezależnym organom oraz wymagań dotyczących takich niezależnych organów.
UWAGA 2: Wytyczne dotyczące oceny procesów i usług TSP patrz ETSI EN 319 403-1 [i.9].
UWAGA 3: W niniejszym dokumencie przywołano odniesienia do ETSI EN 319 401 [4] w zakresie ogólnych wymagań dotyczących polityki, wspólnych dla wszystkich klas usług TSP.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu
Data publikacji 02-08-2023
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja polska, PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05 - wersja angielska
ICS 35.240.15, 35.040.01