PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podpisy cyfrowe w formacie PAdES. Podpisy w formacie PAdES są zbudowane w oparciu o podpisy w formacie PDF określone w ISO 32000-1 [1] z alternatywnym kodowaniem podpisu w celu wsparcia formatów podpisu cyfrowego równoważnych formatowi podpisu CAdES określonym w ETSI EN 319 122-1 [2], przez włączenie podpisanych i niepodpisanych atrybutów, które spełniają pewne wspólne wymagania (takie jak na przykład długoterminowa ważność podpisów cyfrowych) w szeregu przypadków użycia.
W niniejszym dokumencie określono formaty dla podpisów bazowych w formacie PAdES, które zapewniają podstawowe cechy niezbędne w szerokim zakresie zastosowań biznesowych i rządowych związanych z procedurami elektronicznymi i komunikacją elektroniczną, mające zastosowanie w szerokim zakresie społeczności, w których istnieje wyraźna potrzeba interoperacyjności podpisów cyfrowych stosowanych w dokumentach elektronicznych.
W niniejszym dokumencie określono cztery poziomy podpisów bazowych w formacie PAdES, uwzględniające wzrastające wymagania związane z utrzymaniem długoterminowej ważności podpisów, w taki sposób, że określony poziom zawsze obejmuje wszystkie wymagania dotyczące poziomów niższych. Każdy poziom wymaga obecności niektórych atrybutów PAdES odpowiednio wyprofilowanych w celu zredukowania opcjonalności w możliwie największym stopniu.
Procedury dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES są poza zakresem niniejszej normy i zostały określone w ETSI EN 319 102-1 [i.5]. Wytyczne dotyczące składania, rozszerzania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie PAdES, w tym użycie różnych atrybutów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, określono w ETSI TR 119 100 [i.4]. Niniejszy dokument ma na celu wspieranie podpisów elektronicznych w różnych ramach regulacyjnych.
UWAGA: W szczególności, ale nie wyłącznie, podpisy cyfrowe w formacie PAdES określone w niniejszym dokumencie mają na celu wspieranie podpisów elektronicznych, zaawansowanych podpisów elektronicznych, kwalifikowanych podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, zaawansowanych pieczęci elektronicznych oraz kwalifikowanych pieczęci elektronicznych według rozporządzenia (UE) nr 910/2014 [i.2].

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06 - wersja polska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES
Data publikacji 13-11-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016 [IDT]
ICS 35.240.01, 35.040.01