PN-EN 61287-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Zastosowania kolejowe -- Przekształtniki mocy instalowane w taborze -- Część 1: Charakterystyki i metody badań

Zakres

Niniejsza część IEC 61287 określa terminologię, warunki eksploatacji, podstawowe charakterystyki i metody badań pokładowych przekształtników energoelektronicznych w taborze kolejowym. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do przekształtników energoelektronicznych instalowanych w taborze kolejowym i przeznaczonych do zasilania:
– obwodów trakcyjnych;
– obwodów pomocniczych w pojazdach silnikowych, wagonach osobowych i doczepnych.
Zastosowanie niniejszej normy rozszerza się w miarę możliwości na inne pojazdy trakcyjne, uwzględniając np. trolejbusy. Niniejsza norma obejmuje kompletny zespół przekształtnika razem z jego układami montażowymi włączając:
– zespoły przyrządów półprzewodnikowych;
– zintegrowane systemy chłodzenia;
– zintegrowane podzespoły takie, jak: cewki indukcyjne, kondensatory, transformatory, rezystory, styczniki, łączniki;
– układy sterujące półprzewodnikami (SDU) i związane z nimi czujniki;
– wbudowane układy zabezpieczeń.
Uwzględnione zostały następujące źródła zasilania:
– sieć jezdna prądu przemiennego,
– sieć jezdna prądu stałego,
– pokładowe zasilanie takie jak generatory, baterie i inne źródła energii elektrycznej.
Niniejsza norma nie uwzględnia przekształtników, które zapewniają zasilanie sterowania elektronicznego dla układów sterujących półprzewodnikami (SDU) oraz innego zasilania związanego z działaniem przekształtników takich, jak czujniki.
UWAGA 1 Wyposażenie sterowania elektronicznego przekształtników i ich czujników niezwiązane z układami sterującymi półprzewodnikami oraz zespoły płytek obwodów drukowanych układów sterujących półprzewodnikami (SDU) są uwzględnione w IEC 60571.
UWAGA 2 Badania połączone całych systemów trakcyjnych lub systemów zasilania pomocniczego nie są objęte zakresem niniejszej normy. Na przykład zasady dotyczące połączonych badań silników wielofazowych zasilanych z przekształtników są podane w normie wieloczęściowej IEC 61377.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61287-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Przekształtniki mocy instalowane w taborze -- Część 1: Charakterystyki i metody badań
Data publikacji 10-12-2014
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61287-1:2014 [IDT], IEC 61287-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61287-1:2007 - wersja angielska
ICS 29.200, 29.280