PN-EN 3475-604:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3475-604:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na działanie łuku elektrycznego w warunkach suchych

Zakres

Określono metodę oceny zachowania się izolacji przewodów poddanych działaniu łuku elektrycznego powstałego pomiędzy dwoma przewodami ocierającymi się o ostrą krawędź, w której podstawowym celem jest wywołanie, w sposób kontrolowany, efektów uszkodzenia, reprezentatywnych dla uszkodzeń występujących podczas eksploatacji, gdy typowa wiązka przewodów jest uszkodzona w wyniku tarcia tak, że może powstać łuk elektryczny zarówno pomiędzy przewodami, jak i między przewodami a konstrukcją przewodzącą. Określono sześć poziomów natężenia prądu probierczego dla każdego rozmiaru przewodu od 26 do 10

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3475-604:2005 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na działanie łuku elektrycznego w warunkach suchych
Data publikacji 28-07-2005
Data wycofania 22-09-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 3475-604:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 3475-604:2003 - wersja angielska
ICS 49.060
Zastąpiona przez PN-EN 3475-604:2010 - wersja angielska