PN-EN 3475-604:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3475-604:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach suchych

Zakres

Określono metodę oceny zachowania się izolacji kabli i przewodów, po zainicjowaniu i utrzymywaniu łuku elektrycznego przez dwa przewody przewodzące prąd pocierane przez ostrze. Niniejsza norma powinna być stosowana łącznie z EN 3475-100. Zasadniczym celem tego badania jest spowodowanie, w kontrolowany sposób, efektów ciągłego uszkodzenia, które odzwierciedlają te, które mogą pojawić się podczas eksploatacji, kiedy typowa wiązka przewodów ulega uszkodzeniu w wyniku zużycia ściernego, tak że pojawia się wyładowanie łukowe zarówno między przewodami jak i między przewodami a konstrukcją przewodzącą, oraz sprawdzenie skłonności izolacji do śledzenia, do propagacji łuku elektrycznego do źródła elektrycznego. W badaniu tym pierwotnie przewidzianym dla instalacji 115 V prądu przemiennego, proponowane warunki do badania instalacji 230 V prądu przemiennego. Jeśli w normach wyrobu nie określono inaczej, wymagane jest spełnienie warunków tylko dla instalacji 115 V prądu przemiennego. Dla rozpatrywanych przewodów określono sześć poziomów przewidywanych prądów zakłóceniowych (Patrz Rozdział 7). Uzgodniono, że większe przekroje przewodów nie będą poddawane ocenie, ponieważ zjawisko zwarcia dominuje w liniach o małej impedancji. Jeśli w normach technicznych/wyrobu nie określono inaczej, ocenie należy poddawać przewodów o wielkościach 002, 006 i 020

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3475-604:2010 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 604: Odporność na propagację łuku elektrycznego w warunkach suchych
Data publikacji 22-09-2010
Data wycofania 04-05-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 3475-604:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 3475-604:2005 - wersja polska
ICS 49.060
Zastąpiona przez PN-EN 3475-604:2018-05 - wersja angielska